Contact

Dear visitor, 
For any questions or requests,
please feel free to contact me


A: Hulst 15, B-3272 Testelt, Belgium

M : (0)473/977 004
E : hilde.plessers ad proximus.be
E: viewsfromawindow ad gmail.com

P.S. All the works shown on this website are originals by me. Al de getoonde werken zijn origineel van mijn hand, de overname zonder adequate bronvermelding van mijn werk (ideeën, teksten, structuren, ontwerpen, beelden, plannen, code, …) op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm is plagiaat en verboden. Er dient toestemming gevraagd te worden aan mij (andere rechthebbenden zoals mijn echtgenoot) om het werk te mogen reproduceren of mee te delen aan een publiek. Mijn morele rechten laten me o.a. toe om het auteurschap op te eisen (naamsvermelding eisen) en om de integriteit van mijn werk te beschermen indien het zou misvormd of gebruikt worden in een context die niet strookt met mijn overtuigingen.